Jan Potměšil

Inspire Channels

Málokdo dovede o herectví a o životě mluvit tak jako Honza Potměšil. Role jsou pro něj živý tvar. Nejdřív jen písmena, kód, pak se jde do hlubších vrstev – a člověk je někdy překvapen, co odhalí. On sám se snaží roli oddat tak, aby se jí dalo věřit. Když ale odloží kostým, chce zase být sám sebou. A právě být sám sebou, ovšem spolu s druhými, nám podle něj umožňuje festival Mezi ploty.

Jan Potměšil, uznávaný český herec, se v rozhovoru podělí o své dojmy a hluboké myšlenky spojené s festivalem Mezi Ploty. Tento rozhovor vás vtáhne do atmosféry festivalu, který je oázou klidu, inspirace a osobního růstu.

Honza vyjadřuje obrovskou čest a radost z toho, že se mohl setkat a spolupracovat s dalšími umělci na festivalu Mezi Ploty. Jako hlavní protagonista a host festivalu je nadšený z příležitosti být součástí této události, která nabízí nejen zábavu, ale i hluboký osobní zážitek.

Festival Mezi Ploty je místem, kde návštěvníci mohou nalézt klid, inspiraci a sebepoznání. Lidé z různých koutů se sem sjíždějí, aby si užili pokojnou atmosféru, načerpali nové podněty a podíleli se na společném setkávání. Herecké role na festivalu umožňují intimní prozkoumání postav a osobní reflexi, což je pro Jana transformační zkušeností.

Herectví na festivalu je pro Honzu jedinečnou příležitostí, jak se vcítit do různých energií a ztvárnit širokou škálu postav, ať už pozitivních nebo negativních. Tento proces mu pomáhá odemknout hlubší citlivosti a vnímání, což má významný dopad jak na něj samotného, tak na diváky.

Honza Potměšil také zdůrazňuje důležitost sdílení inspirace a poselství od talentovaných autorů napříč časem a médii. Umění má transformační sílu, která dokáže provokovat, inspirovat a naplňovat individuální potřeby. Festival Mezi Ploty poskytuje platformu, kde mohou účastníci čerpat z těchto zdrojů a najít sílu a klid.

Festival se zaměřuje na duchovní směr a osobní růst, nabízí lidem jedinečný zážitek podle jejich potřeb, posiluje je a uklidňuje. Důraz je kladen na význam komunikace, spojení a nevzdávání se.

Jan reflektuje také na každodenní výzvy a jejich vliv na naše osobní interakce. Zdůrazňuje důležitost autenticity při navigaci různými rolemi a povinnostmi. Otevřenost a sdílení osobních zkušeností jsou klíčovými faktory pro osobní růst, ať už jde o obtížné zážitky nebo úspěchy.

Festival Mezi Ploty vytváří pocit jednoty a inspirace. Účastníci zde cítí spojení a sdílenou energii, která festival provází. Tento festival poskytuje bezpečný prostor pro klienty k uzdravení a získání síly.

Festival Mezi ploty mám uložený v srdci, říká muž, kterému se herectví stalo posláním